Sun cult – Sonnekult

Sun cult – Sonnekult

Schonns fréi hunn d’Mënschen erkannt wat fir eng grouss Bedeitung d’Sonn fir d’Liewen op der Äerd huet. Jidderee konnt d’Sonn gesinn a spieren. Si huet Guddes bruecht, Liicht, Wäermt, Wuesstem awer och manner Guddes wéi Drechent an Hongersnout an domatter den Doud.

 

3 bEarly, people recognized the importance of the Sun for all life processes. Everyone could see and feel the Sun. The Sun brought light, warmth, growth but was not always consistently good. It could scorch everything and bring death.

 

 

Europa : D’Sonnegottheeten am ale Griicheland woren Helios an Appolon. Heliostempel goufen op ville Plazen opgerit, zum Beispill a Korinth, Argos an op der Insel Rhodos, dem Zentrum vum Kult. A Roum ass d’Sonn a Gestalt vum Gott Sol veréiert ginn.

 

Europe: The Sun deities in the ancient Greece were Helios and Apollo. Helios Temples were built in many places, in Corinth, Argos and on the island of Rhodes, the centre of the cult. In Rome, the Sun was worshipped as a form of the God Sol.

 

 

Amerika: A Nordamerika gouf d’Sonn vun den Indianer veréiert. De Sonnendanz ass dobäi déi eelsten Zeremonie vum Vollek vun de Sioux. Och a Mexiko a Peru wor de wichtegste Gott bäi den Azteken den Huitzilopochtli. Hie symboliséiert 2 bd’Sonn. De Sonnegott gëtt all Dag nei gebuer vun der Erdgöttin Coatilcue, stierwt all Owes a verschwënd an der Äerd.

 

 

America: In North America, the Sun was worshiped by the Indians. The Sun dance is the oldest ceremony of the Sioux people. The worship of the Sun was highly developed in Mexico and Peru. For the Aztecs, Huitzilopochtli was the most important God. He symbolizes the Sun and is represented as a young warrior.

 

Asien: A Japan ass déi héichste Gottheet d’Sonnegöttin Amaterasu, déi gläichzäiteg och Schutzgöttin vum Keeserhaus ass.  Bäi den Inder am Hinduismus gouf d’Sonn als Gottheet Surya veréiert, déi a Südindien als béis an an Zentralindien als gudd gegolt huet. Dat berühmt Bauwierk, vun der Unesco zum Weltkulturierwen ernannt an dem Sonnegott Surya geweit, ass de Sonnentempel Konorak bäi Puri am Golf vu Bengalen. Am alen Ägypten gouf d’Sonn als Gottheet veréiert. D’Leit hunn zum Sonnegott Ra oder och Re genannt gebiet. Ra ass dat ägyptescht Wuert fir Sonn. An den Duerstellunge huet dëse Gott e mënschleche Kierper an dreet eng Sonn op sengem Falkekapp.

 

Asia: In Japan, the supreme deity is the sun goddess Amaterasu, who is also the Patron Goddess of the Imperial House. In Hinduism, the Sun was worshipped as the deity Surya, which was seen in South India as evil and in Central India as well. In old Egypt one recited to the sun-god Ra or also Re, the Egyptian word for the sun. In the representations he often looks manlike and carries a solar disc.

 

During the last few weeks, the class 9MO1 together with their teacher Mrs Rodesch read up on different gods of sun and their cults, such as Ra (Egypt), Huitzilopochtli (Aztec), Lugh (Celts), Sol Invictus (Rome), Helios (Greece), Surya (Hindu) and Inti (Inca).

After having gathered informations about their ancestry and history, the students created posters in order to present them to their classmates.

 

 

 

 

 

 

made by Lycee Technique de Bonnevoie, Luxembourg